REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


HARMONOGRAM REKRUTACJI
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
od 8 lutego do 19 lutego 2021 roku
Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 roku do godz. 14:00
(Rekrutacja uzupełniająca: II etap od 28 maja do 2 czerwca 2021)
Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe:
do 2 kwietnia 2021 roku
(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 4 czerwca 2021 roku )
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
do 16 kwietnia 2021 do godz. 14:00
(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 4 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia lub rezygnacji z miejsca w Przedszkolu w postaci złożenia pisemnego oświadczenia:
do 16 kwietnia 2021 do godz. 14:00
(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 11 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola:
do 30 kwietnia 2021 do godz. 14:00
(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 14 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)
Przedszkolowo.pl logo