Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia (2020/2021)

6:00-8:00
Schodzenie się dzieci. Własna aktywność dzieci – zabawy w kącikach tematycznych. Indywidualna praca z dziećmi. Czynności porządkowe.

8:00-8:15
Poranne zabawy ruchowe.

8:15-8:50
Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania. Spożywanie posiłku. Pierwsze śniadanie.

8:50- 9:25
Realizacja zajęć dydaktycznych wg. przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9:25- 10:00
Gry i zabawy prowadzone przez nauczyciela. Zabawy z muzyką, plastyczne, ruchowe, rozwijające talenty dziecka.

10:00- 10:45
Czynności higieniczno-porządkowe związane z samoobsługą dzieci. Spożywanie posiłku. Nauka kulturalnego, estetycznego i samodzielnego spożywanie posiłku. Drugie śniadanie.

10:45- 11:45
Zabawy na świeżym powietrzu. Obserwacja przyrody, prace w ogrodzie przedszkolnym, przeprowadzanie zawodów - nauka zdrowej rywalizacji.

11:45- 12:15
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Spożywanie posiłku. Obiad- zupa.

12:15- 12:45
Odpoczynek, słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej , oglądanie bajek.

12:45- 13:15
Czynności higieniczne. Spożywanie posiłku. Obiad- drugie danie.

13:15- 14:30
Zabawy swobodne dzieci.

14:30-16:00
Zabawa w Sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci
Przedszkolowo.pl logo