Programy realizowane w przedszkolu

Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych ogólnopolskich programach edukacyjnych organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym.

Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację ekologiczną , prozdrowotną, oraz budują wiedzę o otaczającym nas świecie. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody.
Przedszkolowo.pl logo