Nasza oferta

ZAPEWNIAMY:

 bezpieczny pobyt dziecka
 miłą atmosferę
 doświadczoną kadrę pedagogiczną
 zdrowe i smaczne posiłki
 wspomaganie rozwoju dziecka
 rozwijanie zainteresowań i zdolności
 piękny ogród
 kolorowe i dobrze wyposażone sale zabaw

ZAJĘCIA REALIZUJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ:

 matematyczne
 muzyczne
 plastyczno-konstrukcyjne
 przyrodnicze
 polonistyczne
 teatralne
 gimnastyczne
 przygotowanie do nauki pisania i czytania
 nauka j. angielskiego

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 zajęcia logopedyczne
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 zajęcia rewalidacyjne
 religia
 zajęcia warsztatowe
 zajęcia muzyczneORGANIZUJEMY:

 teatrzyki
 imprezy okolicznościowe
 wycieczki
 festyny w ogrodzie
 konkursy
 spotkania z ciekawymi
ludźmiBIERZEMY UDZIAŁ W AKCJACH, KONKURSACH:

 Ogólnopolska akcja „Góra grosza”
 Akcja „Zbieramy makulaturę, nakrętki
 Gminny przegląd teatrzyków
 Gminny konkurs piosenki
 Akcja „Zbieramy zużyte baterie”


BIERZEMY UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH EDUKACYJNIO- WYCHOWAWCZYCH:

„Kubusiowi przyjaciele natury”
„Akademia Aquafresh”
„Mamo, tato wolę wodę”
„Czyste powietrze wokół nas”
"Necio.pl"
"Zdrowo i sportowo"
"Misiowa mama"

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Rodzice biorą aktywny udział w życiu codziennym przedszkola poprzez:
 Udział w uroczystościach i wycieczkach
 Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych
 Udział w różnych akcjach na rzecz przedszkola
 Przedstawienia teatralne „Rodzice – dzieciom”
 Pomoc w doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne i zabawki
 Aktywną Rada Rodziców

Przedszkolowo.pl logo