GRUPA I (3-4 latki) PSZCZÓŁKI

Grupa I to grupa 3,4 latków.
Wychowawczyniami są mgr Elżbieta Sopata oraz mgr Bernadetta Jagiełło.
Pomoc nauczyciela- Dorota Franczyk.

Program realizowany w grupie Odkrywam siebie "Program wychowania przedszkolnego" Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo- wydawnictwo MAC


Godziny pracy z dziećmi
Elżbieta Sopata


Poniedziałek 6.00-11.00
Wtorek 11.00-16.00
Środa 6.00-11.00
Czwartek 11.00-16.00
Piątek 6.00-11.00

Bernadetta Jagiełło

Poniedziałek 11.00-16.00
Wtorek 6.00-11.00
Środa 11.00-16.00
Czwartek 6.00-11.00
Piątek 11.00-16.00Tematy realizowane w miesiącu STYCZNIU

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zwierzęta są głodne

=rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których
występują.
• powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
• liczenie palców, przedmiotów itp.,
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.


Krąg tematyczny (temat tygodnia): Zimowe zabawy

• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących
między nimi,
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę,
zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Babcia i dziadek
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
+ rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
• rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
• nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia,
babcia, dziadek, wujek,
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
• dzielenie się swoimi przeżyciami

PIOSENKI DO NAUKI
https://www.youtube.com/watch?v=kEMt4WeCxKA

https://www.youtube.com/watch?v=ONCU4Bbh8tY

https://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ

https://www.youtube.com/watch?v=WuhtqV2sh3I


Tematy realizowane w miesiącu LISTOPADZIE

Tydzień I Krąg tematyczny - Pada deszcz

* zakładanie ubrań, butów,
* ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze
roku.
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed,
za, wysoko, nisko,
• liczenie palców, przedmiotów itp.,
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk
atmosferycznych np.: padającego deszczu.

Tydzień II Krąg tematyczny -Dbamy o zdrowie

• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
• dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach,
samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i
zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne
ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny,
nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu
zabawy,
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po
skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do
leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
* wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Tydzień III Krąg tematyczny - Tutaj rosły paprocie

* uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-
porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z
elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą
opowieści ruchowych, ze śpiewem,
* poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego
* ma podstawowe wiadomości o istnieniu w przeszłości dinozaurów

Tydzień IV Krąg tematyczny -Urządzenia elektryczne
* sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę
ostatniego liczebnika,
• liczenie palców, przedmiotów itp.,
• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego


PIOSENKA DO NAUKI
https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A

https://www.youtube.com/watch?v=4hZU5MPLmCs


Elżbieta Sopata
Przedszkolowo.pl logo