CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS 2020/2021

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ.

Założenie programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącym.
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów w tym "wydobycie" dymu papierosowego.
2. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
4. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu:
1. Wycieczka
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
5. Jak uniknąć dymu papierosowego?

Zapraszam do śledzenia projektu wszystkich rodziców.

Pozdrawiam serdecznie
Koordynator Programu
Patrycja Wiśniewska
Przedszkolowo.pl logo