Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA

Informujemy, że od 08.02.2021r. w naszym przedszkolu rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.
Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce w kolejnym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2021/2022 i dostarczenie jej w formie elektronicznej na adres e-mail :dyrektor@przedszkolepolwica.pl lub papierowej do przedszkola w terminie do 19 lutego 2021.
Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
Dziecko zadeklarowane do danego przedszkola nie bierze udziału w przyszłym procesie rekrutacji do innej placówki.Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola rozpoczynamy od 1 marca 2021 roku.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
od 8 lutego do 19 lutego 2021 roku

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 roku do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca: II etap od 28 maja do 2 czerwca 2021)

Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe:
do 2 kwietnia 2021 roku

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 4 czerwca 2021 roku )

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
do 16 kwietnia 2021 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 4 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia lub rezygnacji z miejsca w Przedszkolu w postaci złożenia pisemnego oświadczenia:
do 16 kwietnia 2021 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 11 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola:
do 30 kwietnia 2021 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 14 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)
Komunikat 2021-02-11, 13:02 | autor: Agata Rosa
Przedszkolowo.pl logo