Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Uwaga !!! Zmiana stawki żywieniowej w przedszkolu od 01.08.2020r.

Zarządzenie nr 6/2020 r.
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Polwicy
z dnia 04.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2017 z dnia 27.03.2017r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z posiłków w Przedszkolu Publicznym w Polwicy
Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
§ 1
1. Zmienia się § 4,ust 1 Regulamin korzystania z posiłków w Przedszkolu Publicznym w Polwicy, który brzmi następująco:
Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu w wysokości 10,00 zł, w tym:
a) śniadanie – 2,50 zł
b) II śniadanie – 2,50 zł
c) Obiad – 5,00 zł


§ 2
Zmiany w Regulaminie korzystania z posiłków w przedszkolu Publicznym w Polwicy uzgodniono z Wójtem Gminy Domaniów.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 sierpnia 2020 r.

Komunikat 2020-08-07, 11:14 | autor: Agata Rosa
Przedszkolowo.pl logo