Grupa II (5-6 latki) SMERFY

Wychowawczynie
mgr Grażyna Lichota
mgr Agata Rosa
mgr Bernadetta Jagiełło

Godziny pracy z dziećmi:
mgr Grażyna Lichota: Poniedziałek: godz. 12.00-16.00, wtorek: 7.30 -11.00,
środa: 12.00-16.00, czwartek: 7.30-13.00, piątek: 7.30-15.00
mgr Agata Rosa: poniedziałek: 7.30-12.00, środa: 7.30-12.00
mgr Bernadetta Jagiełło: wtorek: 13.30-16.00, czwartek: 13.00-16.00

PAŹDZIERNIK
Krąg tematyczny: Nasze zmysły (od 19.10.2020.r. do 23.10.2020 r.)
Tematy dzienne:
1)Części ciała
2)Słyszę, widzę, czuję, próbuję
3)Dźwięki wokół nas
4)Po drugiej stronie lustra

Treści dydaktyczno-wychowawcze:
- rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
- zapoznanie z literą „e”: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
- utrwalenie poznanych liter: o,a,m,
- uświadomienie istnienia różnych zmysłów,
- wskazywanie dołu, góry kartki, jej prawej i lewej strony,
- dzielenie słów na sylaby i głoski,
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
- dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 6
- tworzenie liczby mnogiej i zdrobnień od podanych słów,
-uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
- rozpoznawanie dźwięków instrumentów perkusyjnych,
- wystukiwanie rytmu na instrumentach perkusyjnych,
- podkreślenie znaczenia zmysłu wzroku
- rozwijanie sprawności ruchowej: ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
- nauka na pamięć wiersza J. Brzechwy „ Okulary”
- nauka piosenki „Nasze uszy słyszą świat”

Julian Tuwim „Okulary”

Biega, krzyczy pan Hilary:
"Gdzie są moje okulary?"
Szuka w spodniach i w surducie,
W prawym bucie, w lewym bucie.
Wszystko w szafach poprzewracał,
Maca szlafrok, palto maca.
"Skandal! - krzyczy - nie do wiary!
Ktoś mi ukradł okulary!"

Pod kanapą, na kanapie,
Wszędzie szuka, parska, sapie!
Szpera w piecu i w kominie,
W mysiej dziurze i w pianinie.

Już podłogę chce odrywać,
Już policję zaczął wzywać.
Nagle zerknął do lusterka...
Nie chce wierzyć... Znowu zerka.

Znalazł! Są! Okazało się,
Że je ma na własnym nosie

https://www.youtube.com/watch?v=mInnMNk5KHA

Karty pracy: cz.1 str.64-71
Przygotowanie do czytania i liczenia str. 10
Litery i liczby str.11-12

Grażyna Lichota


........................................................................................

PAZDZIERNIK (od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r.)
Krąg tematyczny: O samym sobie
Tematy dzienne:
1. Jaka to emocja
2. Nasze dobre uczynki
3. Zachowanie pozytywne i negatywne
4. Proszę, przepraszam , dziękuję
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
- rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji( złość, radość, smutek, strach)
- utrwalanie pojęcia samogłoski i spółgłoski
- przeliczanie elementów, rysowanie tyle ile jest kropek oraz ile wskazuje cyfra (1,2,3,)
- rozpoznawanie i nazywanie kwadratu i koła
- zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem instrument ów perkusyjnych
- rozwijanie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie pierwszej, ostatniej głoski. Dzielenie słów na sylaby
- zapoznanie z literą „m”: małą, wielką, drukowaną i pisaną
- malowanie bohaterów pozytywnych i negatywnych baśni i bajek
- zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
- dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
- rysowanie szlaczków po śladach i samodzielnie

Karty pracy cz.1 od 56 do 63
Litery i liczby (6 latki) – str.3
Przygotowanie do pisania i liczenia (5 latki) str. 4
........................................................................................Październik
Krąg tematyczny: JESIEŃ NA DZIAŁCE (05.10.2020 r. DO 09.10.2020 r.)
Tematy dzienne:
1. Warzywa z naszych działek i ogrodów
2. Warzywne odbijanki
3. Liczymy warzywa
4. Lepimy warzywa

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
- zapoznanie z literą „a” małą, wielką, drukowaną i pisaną
- czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego
- globalne czytanie napisów warzyw
- wyodrębnianie głosek na początku słów, na końcu i w środku. Dzielenie na sylaby
- nazywanie warzyw: Rozpoznawanie warzyw po dotyku, smaku , węchu
- omawianie historyjki obrazkowej
- szukanie różnic między podobnymi obrazkami
- nazywanie części rośliny
- liczenie elementów, określanie czego jest więcej, czego mniej, łączenie pętli z rysunkami o najmniejszej ilości do największej ilości i odwrotnie. Utrwalenie cyfry 1 i 2
- wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3
- inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie”
- przygotowanie do pisania: rysowanie po śladach, rysowanie szlaczków
- zabawa przy piosence „Jesień w sadzie i w ogrodzie”
- praca plastyczna „Jesień w ogrodzie”
- lepienie warzyw
- wykonanie kukiełek z warzyw
- rozwijanie sprawności ruchowej: ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe
- utrwalanie programu artystycznego na uroczystość Dzień Edukacji Narodowej
Karty pracy od 44 do 55

Grażyna Lichota
Krąg tematyczny: Jesień w sadzie (od 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r.)
Tematy dzienne:
1. W sklepie z owocami
2. Drzewa owocowe
3. Owoce egzotyczne
4. Jesienią sady się rumienią
Treści programowe:
- wprowadzenie liter ”o” drukowanej i pisanej , małej i wielkiej
- wyodrębnianie pierwszej, ostatniej i środkowej głoski, dzielenie słów na głoski
- czytanie całościowe wyrazów ( nazwy owoców )
- rozwijanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 1,2
-segregowanie owoców ze względu na pochodzenie
- zapoznanie z pracą ekspedientki
- zapoznanie z nazwami drzew owocowych i owoców
- przygotowanie do pisania – rysowanie po śladzie
- rozwijanie sprawności fizycznej: ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne (2X w tygodniu) zabawy ruchowe
- kształtowanie poczucia rytmu
- nauka piosenki „Polka prawdziwa”
Karty pracy od 38 do 43

Wrzesień

Tydzień 4 (od 21.09.2020 r. do 25.09.2020 r.)

Krąg tematyczny: Co robią zwierzęta jesienią.
Tematy:
1.Leśne odgłosy
2.Kto kiedy zasypia
3.Sąsiadeczko wiewióreczko
4.Smakołyki zwierząt

Treści programowe:

- ćwiczenia słuchu fonematycznego: liczenie słów w zdaniach, dzielenie słów na sylaby, określanie pierwszej i ostatniej głoski;
- zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi w lesie i sposobami przygotowania się zwierząt do zimy: jeż, borsuk, wiewiórka, niedźwiedź, mysz, sarna, dzik, ptaki;
- liczenie i porównanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, o ile więcej, o ile mniej,
- stosowanie określeń: na , pod, obok, między, po prawej stronie , po lewej stronie, prawa, lewa ręka;
- różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne;
- nauka piosenki „Wiewióreczka”
- przygotowanie do pisania: rysowanie po śladach, rysowanie szlaczków
- rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat obrazków, odgadywanie zagadek, ćwiczenia artykulacyjne;
- rozwijanie sprawności ruchowej: ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne (2 x w tygodniu), zabawy ruchowe;

Karty pracy: str. 28 – 37

Tekst piosenki: Wiewióreczka

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne.
Nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.

Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik – myk! Hyc – hyc!
Czego chcecie, to wam da.

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rude łapki,
jeśli łaska, sypnij z góry
orzeszków do czapki.

Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik – myk! Hyc – hyc!
Był orzeszek, nie ma nic!

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kila ładnych szyszek.

Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam,
Fik – myk! Hyc – hyc!
Były szyszki, nie ma nic!
Tydzień 3 (od 14.09.2020 r. do 18.09.2020 r.)

Krąg tematyczny: Nadeszła jesień

Dzień 1 – Park w jesiennej szacie
Dzień 2- Jesienne drzewa
Dzień 3 – Jesienne zabawy
Dzień 4- Kolorowe liście
Dzień 4- Zbieramy grzyby

- Obserwowanie drzew i krzewów rosnących w parku i w lesie, nazywanie ich
- Zwracanie uwagi na jesienny koloryt, zachęcanie do wielozmysłowego poznawania otaczającej
przyrody (za pomocą słuchu, wzroku, węchu).
- Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki – piosenka” Kolorowe liście”
- Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
- Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi- koło
-Rozwijanie sprawności fizycznej (ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe)
- Poszerzanie doświadczeń plastycznych –„ Jesienne drzewo”, „Jesienne liście”
- Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
- Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
- Ćwiczenia słuchowe- rozróżnianie pierwszej głoski w nazwach, dzielenie słów na sylaby
- Ćwiczenia artykulacyjne- rozróżnianie głosek b,p
- czytanie globalne: imiona dzieci, las park
- Nazywanie owoców drzew: kasztan, żołądź, jarzębina, orzech
-Liczenie; Porównywanie liczby owoców; Rysowanie tyle kropek ile jest owoców, rysowanie o jeden mniej i o jeden więcej
- układanie obrazków od najmniejszego do największego i odwrotnie
- rysowanie po śladach
- wyklaskiwanie rytmów

Karty pracy cz.1 str. 18 - 27

Grażyna Lichota
Przedszkolowo.pl logo