GRUPA I (3-4 latki) PSZCZÓŁKI

Grupa I to grupa 3,4 latków.
Wychowawczyniami są mgr Elżbieta Sopata oraz Patrycja Wiśniewska.
Pomoc nauczyciela- Dorota Franczyk.

Program realizowany w grupie Odkrywam siebie "Program wychowania przedszkolnego" Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo- wydawnictwo MAC


Godziny pracy z dziećmi

Elżbieta Sopata Patrycja Wiśniewska
I tydzień

Poniedziałek 6.00-11.00 11.00-16.00
Wtorek 11.00-16.00 6.00-11.00
Środa 6.00-11.00 11.00-16.00
Czwartek 11.00-16.00 6.00-11.00
Piątek 6.00-11.00 11.00-16.00

II tydzień

Poniedziałek 11.00-16.00 6.00-11.00
Wtorek 6.00-11.00 11.00-16.00
Środa 11.00-16.00 6.00-11.00
Czwartek 11.00-16.00 6.00-11.00
Piątek 6.00-11.00 11.00-16.00


Tematy realizowane w miesiącu październiku

Tydzień I Krąg tematyczny - Jesień w sadzie

• korzystanie z własnych zmysłów,
• rozpoznawanie smaku, zapachu, kształtu
uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-
porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z
elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą
opowieści ruchowych, ze śpiewem,
*rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

Tydzień II Krąg tematyczny - Jesień w ogrodzie
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku,
dotyku, smaku, zapachu.
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
*poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie
narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób, np. ogrodnik


Tydzień III Krąg tematyczny - O sobie samym

• wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
* rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
• powtarzanie krótkich rymowanek,
• rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
• dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.;
oglądanie siebie w lustrze, wskazywanie wymienionych części ciała

Tydzień IV Krąg tematyczny - Moje zmysły
* reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
• podejmowanie prób wspólnych zabaw,
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
• sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
• wypowiadanie się prostymi zdaniami.
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu,
wzroku, słuchu,

PIOSENKA DO NAUKI
https://www.google.com/search?q=ma%C5%82e+czerwone+jab%C5%82uszko+piosenka&oq=ma%C5%82e+czerwone+&aqs=chrome.2.0j69i57j69i59j0l5.6510j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Przedszkolowo.pl logo